Volwassenen

Voor volwassenen die een vastgeroest patroon willen doorbreken

Zit jij vast in een patroon waardoor:

  • je je onzeker of angstig voelt en spanningen toenemen
  • je in een burnout verzeild raakt
  • je een trauma, verlies of overlijden moeilijk verwerkt
  • je met concentratieproblemen kampt
  • je problemen in je relatie, op je werk ontwikkelt
  • je het leven niet meer ziet zitten?

Kortom, worstel je met hardnekkige overtuigingen waardoor je psychische en lichamelijke klachten hebt?

Dan is transformatietherapie en/of metamorfosemassage beslist iets voor jou.

Transformatietherapie & Metamorfosemassage