Vergoedingen

Vergoedingen


(Gedeeltelijke) vergoeding voor de transformatiesessies is mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering, zie kader ‘vergoedingen per zorgverzekeraar 2019’ hiernaast.
Wanneer je gebruik maakt van je aanvullende verzekering gaat dit niet ten koste van je verplichte eigen bijdrage.

Belastingaftrek: de facturen kunnen worden opgevoerd bij de overige gemaakte bijzondere zorgkosten en zo mogelijk worden gebruikt voor de aftrekbare drempel aangifte inkomstenbelasting. Informeer bij de Belastingdienst.

Werkgevers vergoeden steeds vaker de kosten van (preventieve) coaching / begeleiding als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, vanuit het opleidingsbudget of ter verlaging van het ziekteverzuim. Informeer naar deze mogelijkheden bij de werkgever.

Voor ondernemers is coaching/begeleiding doorgaans aftrekbaar als bedrijfskosten.
Mocht je als zelfstandige een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of als werknemer een uitkering bij het UWV, dan zijn er vaak mogelijkheden tot vergoeding van deze coaching / begeleiding. Vraag hierom bij de betreffende instanties.

Vergoedingen per zorgverzekeraar 2019