De ware levenskunst is zo laat mogelijk jong sterven.

Wat kan je helpen om zo laat mogelijk jong te sterven:

– goed voor jezelf zorgen,
– een zo positief mogelijk kijk op het leven
– regelmatig om jezelf (glim)lachen.

Is dit lastig voor je? Ga op zoek naar iemand die je hierbij kan helpen.
Ver zoeken is niet nodig, ik kan je hierbij helpen 🙂

Want wat is goed voor jezelf zorgen? Wat doe je wel, wat doe je niet?
En dan hebben we het niet alleen over wat je eet, drinkt of rookt.

Hoe kom je aan een zo positief mogelijke kijk op het leven?
Waarom zou je af en toe om mezelf (glim)lachen; wat is hiervan het doel?

Heb je deze vragen, schroom niet om contact met me te zoeken.
Ik help je graag de juiste antwoorden te vinden.

Gewoon

Gewoon.
Een vrijdagmiddag. High Tea’en in Purmerend.
Met 3 dierbare familieleden om me heen.

Gewoon.
Lekkere hapjes, gezellig kletsen en nét even teveel eten.

Niet gewoon.
High Tea’en uit dankbaarheid na hele spannende maanden van één van de familieleden. Grote blijdschap, opluchting. Verbonden met elkaar.

Wat is gewoon…